New Year Sale, we are happy to offer a 15% discount on your order + free delivery in Bangkok and its vicinity. Enter NEWYEARSALE in the Coupon Code area at checkout.

The Benefits of Roller Shades

Thinking of redoing your window covering? Curtains are usually the usual choice for window coverings but changing to Roller Shades to modernize your home feel and look. Here are some of the reasons why!

คุณกำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าต่างของคุณหรือไม่? ผ้าม่านมักเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับหน้าต่าง แต่ถ้าเปลี่ยนจากผ้าม่านธรรมดามาเป็นม่านม้วนจะเพิ่มความรู้สึกและการตกแต่งภายในบ้านของคุณให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และนี่คือประโยชน์ของม่านม้วน

Roller Blinds are more Modernized and Attractive ม่านม้วนมีความทันสมัยและสวยงาม

Roller Shades have sleek lines and have huge range of fabrics to choose from including sheer, block out, sunscreen and translucent fabrics. There are also many choices of material like natural fibers, polyester and linen texture to add more dimensions to your window space. Roller shades uses minimum fabrics for your window covering and are fitted closely to your windows. 

ม่านม้วนนั้น มีชนิดผ้าให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น ผ้าซันสกรีน ผ้าแบล็คเอาท์ และผ้าดิมเอาท์  นอกจากนี้ยังมีวัสดุให้เลือกมากมาย ได้แก่ เส้นใยธรรมชาติ, โพลีเอสเตอร์ และผ้าลินิน เพื่อเพิ่มมิติให้กับหน้าต่างของคุณ ดังนั้นการผลิตม่านหน้าต่างจะใช้ผ้าปริมาณน้อย เพื่อใช้ปิดหน้าต่าง และสามารถปิดให้ชิดกับขอบหน้าต่างได้

Roller Shades are Convenient and Easy to Install

 Roller shades are convenient to use and easy to operate. 1 set consist of pre-assembled fabric including operating components. The operating cord operates the full function of the shade. You also have choices of manual pulling, spring assist or totally cordless by choosing motorized. There are many different variations of dimout from total blockout to translucent screening of just the heat. The installation process per set of roller shade is much easier and faster than installing curtains. Its considered one of the easiest windows covering to install. 

ม่านม้วนใน 1 ชุด จะประกอบไปด้วยผ้าสำเร็จรูปและชิ้นส่วนในการประกอบม่าน รวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานของม่านม้วน ทำให้ใช้งานง่ายและสะดวก นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการใช้งานให้คุณเลือก ไม่ว่าจะเป็นการดึงม่านด้วยมือ หรือระบบอัตโนมัติสั่งงานด้วยมอเตอร์ ผ้าจะมีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป ได้แก่ ผ้าดิมเอาท์ , ผ้าแบล็คเอาท์ และผ้าซันสกรีน ขั้นตอนการติดตั้งม่านม้วนแต่ละชุดจะง่ายและสะดวกกว่าการติดตั้งม่านทั่วไป การติดตั้งม่านม้วนถือเป็นการติดตั้งที่ง่ายที่สุด

Roller Shades are Durable ม่านม้วนมีความทนทาน

Roller Shades are made from high quality aluminum tubes and frames. The fabric is also pre-treated for maximum UV protection. The levels of UV protection can be chosen according to your room theme décor. You can be confident that the fabric color will be long lasting due to its treatment to resist harmful UV rays. The operation will be smooth for many years because of high quality controls engineer for maximum use.

ม่านม้วนที่ผลิตจากเฟรมและท่ออะลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผ้าที่ใช้นั้นได้รับการรับรองการป้องกัน UV และสามารถเลือกค่าการป้องกัน UV ที่เหมาะสมกับห้องของคุณได้ตามที่ต้องการ คุณจึงมั่นใจได้ว่าสีของม่านจะไม่ซีดและติดทนนาน จากการรับแสง UV ที่เป็นอันตราย การใช้งานของม่านม้วนจะใช้งานได้นานเนื่องจากมีการออกแบบระบบให้ม่านมีคุณภาพและใช้งานได้นาน